Bli medlem


Fyll inn skjemaet og ta del i utviklingen av næring og samfunn i Levanger og omegn!

Blir du medlem etter 1. juli betaler du bare 50% av kontingenten for resten av året.

Bedrift

Adresse

Kontaktinfo

Nettside

Antall årsverk


Forslag til medlemskontingent for Næringsforeningen i Levanger

Full pris for ett års medlemskap er oppgitt i tabellen under og er basert på bedriftens størrelse. Innmelding fra 1. juli til 30. september 2020 blir fakturert som 50% av full pris.

Antall ansatt Pris
1 1 950
2 – 4 3 300
5 – 10 6 750
11 – 20 11 550
21 – 50 15 750
51 – 100 22 950
Kjøpesentre 22 250
Kommune 39 000
Ungdoms- eller studentbedrifter 310
Personlig medlemskap 310
Frivillig lag/forening 1 950
Interesseorganisasjon 3 300