Bli medlem


Fyll inn skjemaet og ta del i utviklingen av næring og samfunn i Levanger og omegn!

TILBUD OM MIDLERTIDIG MEDLEMSKAP, MED BETALING ETTER SOMMEREN OG FULL ANGRERETT.

MELD DEG INN SENEST 30.JUNI. DETALJER NEDE PÅ SIDEN.

Bedrift

Adresse

Kontaktinfo

Nettside

Antall årsverk


Forslag til medlemskontingent for Næringsforeningen i Levanger

Midlertidig tilbud: De fleste bedrifter i Levanger står i krise og for noen er driften stengt pga yrkesforbud, permitteringer eller tom kasse. Ikke bli stående alene! Vi vil ikke at dårlig økonomi eller uvisshet skal stoppe deg og din bedrift fra å være en del av felleskapet! Meld deg inn nå for et sterkere fellesskap, så gjør vi opp etterpå hvis du fortsatt er interessert. Her er et tilbud til deg:

* Næringsforeningen i Levanger tilbyr derfor små og mellomstore bedrifter i alle bransjer og lokaliteter med tilknytning til Levanger et midlertidig medlemskap med betaling utsatt til etter sommeren og med angrerett før evt fakturering!
* Alle bedriftene innenfor SMB markedet, fra butikker og jordbruk til industri og kultur, kan nå melde seg inn til oss her: https://nfil.no/bli-medlem/
* Midlertidige medlemmer får medlemspris på arrangement, det gir rett til deltagelse i våre fagråd, de kan bruke alle våre tjenester og får all informasjon som andre medlemmer.
* De som ikke ønsker å fortsette, eller ikke kan, melder avbud til oss før 1. august.
* Fullt medlemskap inntrer ved betaling av medlemskontingent.
* Fullt medlemskap gir stemmerett på årsmøtet, midlertidige medlemmer har talerett men ikke stemmerett.
* Tilbudet om midlertidig medlemskap gjelder for innmeldinger fra idag og frem til 30. juni 2020.
* Midlertidig medlemskap har full tilgang til oss, men besøkstid/møtetid vil i hovedsak prioriteres bedrifter med betalt medlemskap.
* Styret forbeholder seg retten til å avvise søknader fra bedrifter som kan skade vårt omdømme (f.eks. i tilfelle økonomisk kriminalitet, etikk og miljø).

Det sagt, så håper vi også at de bedrifter som har mulighet for det, kjøper seg fullt medlemskap slik at Næringsforeningen får opprettholdt sin arbeidskapasitet. Denne er ordningen er rett og slett behovsprøvd basert på egenvurdering, uten spørsmål. Vi vil bare at flest mulig skal være med gjennom denne vanskelige tiden!

Vil du kjøpe fullt medlemsskap vil det styrke foreningen å hjelpe oss å oppretteholde aktivistene våre. Full pris for ett års medlemskap er oppgitt i tabellen under og er basert på bedriftens størrelse. Innmelding fra 26. mars til 30. juni 2020 blir fakturert som 75% av full pris.

Antall ansatt Pris
1 1 950
2 – 4 3 300
5 – 10 6 750
11 – 20 11 550
21 – 50 15 750
51 – 100 22 950
Kjøpesentre 22 250
Kommune 39 000
Ungdoms- eller studentbedrifter 310
Personlig medlemskap 310
Frivillig lag/forening 1 950
Interesseorganisasjon 3 300