Bli medlem

Næringsforeningen i Levanger (NFiL) er din interesseorganisasjon for å styrke næringsutvikling i kommunen. Vi har ca 165 meldemmer som til sammen sysselsetter over 6200 arbeidstakere. 

Vi er lett tilgjengelige og hjelper deg med dine utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter og som en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Gjennom ditt medlemskap er du vår arbeidsgiver og eier, og du er med å forme Levanger som næringsvennlig kommune. Sammen kan vi være visjonære, vi kan ta opp store saker og vi kan ta opp enkeltsaker som også gjelder din bedrift.
 

Hvorfor bør du bli medlem?

Så din bedrift skal lykkes bedre: Vi kjemper for næringslivets interesser og næringsutvikling som et talerør for bedriftene.

Slik at det skapes mer næringsareal: Vi jobber for å påvirke kommunen og investorer til å etablere større næringsareal som vil gi positive ringvirkninger for alt næringsliv.

For å delta i kompetanseheving: Vi tilbyr kurs, fagdager og har aktive fagråd for flere bransjer. Vi jobber tett med fagfolk for å kunne tilby dine ansatte faglig påfyll.

For engasjerende møteplasser: Som medlem får du og alle dine ansatte tilgang til våre møter og arrangement, gratis eller til redusert pris.
 

Vår strategi

Les mer om vår historie og vår strategi for næringsutvikling her.
 

Våre vedtekter

Les våre vedtekter her.


 

Hva koster det? Medlemskontigent 2021

Bedriftsmedlemskap beregnes på grunnlag av antall ansatte i bedriften. Full pris for ett års medlemskap er oppgitt i tabellen under, prisen reduseres proporsjonalt for hvert kvartal som har gått når du melder deg inn:
Antall ansatte Pris
1 2 000
2-4 3 300
5-10 6 100
11-20 11 000
21-50 16 000
51+ 23 000
Kjøpesentre 23 000
Kommune 40 000
UB, Studenter, Pensjonister 500
Personlig medlemskap 1 000
Frivillig lag/forening (ikke politisk) 2 000
Interesseorganisasjon 3 300

Gründerbedrifter og enkeltpersonforetak betaler kun 50% første år!


 

Har du spørsmål om medlemskap?

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt:

Arild Klokkerhaug
Daglig leder
Tlf: 918 67676
E-post: arild@nfil.no