Våre medlemmer

Næringsforeningen i Levanger jobber for å ivareta næringslivets interesser, vi skaper møteplasser, gir faglig påfyll og er næringslivets stemme inn mot offentlige myndigheter.

Som medlem hos oss har du en slagkraftig interesseorganisasjon i ryggen som stiller opp for deg når du har behov.

Næringsforeningen har tatt en aktiv rolle i å styrke samarbeid mellom de enkelte bedrifter og kommunen, ved blant annet å arrangere møteplasser, møter mellom bedrifter og kommuneledelse og koble sammen medlemmer som kan og bør samarbeide. På daglig basis hjelper vi våre medlemmer med å være talerør inn mot offentlige myndigheter og representerer våre bedrifters syn når store avgjørelser skal tas.

Det siste året har Næringsforeningen i Levanger hatt et særlig fokus på å hjelpe bedrifter opp mot korona-reglement og kompensasjonsordninger. Vi har vært en sterk stemme i utviklingen av nytt næringsareal. Vi har involvert oss i byplanlegging og infrastruktur på Innherred.  

Vi har flere fagråd som jobber for å skaffe din bedrift relevante kurs og medlemsmøter. Vi tilbyr sosialt og faglig påfyll, og arrangementer for nettverksbygging og allianser. Vår filosofi er at «sammen er vi sterkere».

Det er stor bredde i våre medlemmer, både i størrelse og bransjer. Her finner du en oversikt over våre medlemsbedrifter.

Vil du bli en av oss?
Sorter etter bokstav
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Nyeste medlemmer

Alle (176)