Top Image

I Levanger har vi alle muligheter

Top Image

I Levanger har vi alle muligheter

Vår strategi

Slik ser Næringsforeningen på utfordringene og mulighetene i Levanger.
I Levanger har vi alle muligheter. Vi er sentralt plassert i et svært attraktivt arbeidsmarked. Vi har kort veg til teknologihovedstaden Trondheims FoU-miljø. Vi er gode på industri, fremtidsrettet på sirkulærøkonomi og har store primærnæringer. Vi er en helseby og en kunnskapsby. Vi er et attraktivt handelssted, med sterke tradisjoner. Vi har nærhet til flyplass, E6, jernbane og havn. Alt ligger til rette for næringsutvikling og folkevekst. Men det skjer ikke av seg selv. Vi vil at bedrifter skal utvikle seg, virksomheter flytte hit, at investorer skal oppleve oss som attraktive og at grundere skal etablere seg og lykkes. Vi vil at folk skal velge å flytte til Levanger. Skal vi lykkes må det jobbes hardt og målrettet. 

I Levanger mangler vi næringsareal. Det er svært viktig at vi tar dette på alvor. I en kommune som Levanger vil det ofte oppstå konflikt om arealet, fordi vi er en av de største landbrukskommunene i Norge. Vi har mye verdifull matjord. Vi anerkjenner behovet for å ta vare på den jorda. Men det betyr ikke at vi kan gi opp arbeidet med å skaffe areal til annen næringsvirksomhet. Vi har også utfordringer med å sikre rekruttering av faglært arbeidskraft til flere bransjer, og vi har for mange som står alene med sine næringsutfordringer, uten sterke samskapende nettverk og kompetansemiljø.

Skal vi framstå som attraktive for næringslivet må kommunen spille på lag. Vi må være en kommune som er grunnleggende positive til næringslivet. En kommune som strekker seg – for å si «ja». En kommune som kjenner næringslivets behov, som forstår hva som skal til for å trekke bedrifter til seg, som er opptatt av investorer, grüdere og «start-ups». Vi vil rett og slett at Levanger kommune skal ha som ambisjon å bli landets mest næringsvennlige kommune.  

Storsamfunnet skal i årene som kommer investere milliarder i infrastruktur i vårt nærområde. Når dette gjennomføres må næringslivets behov gi sterke føringer for hvordan investeringene gjennomføres.

De som lykkes best med næringsutvikling og godt gründerskap er de som lykkes med å skape sterke kompetanseklynger, godt samarbeid mellom eksisterende bedrifter, der nettverk og relasjoner bygges – der samarbeid er et uttrykk for muligheter – ikke trusler. 

Det er dette vi i Næringsforeningen i Levanger jobber med. Vi er næringslivets talerør, som pleier kontakten med bedriftene. Vi vet hva de er opptatt av, og vet hva investorer og gründere etterspør. Og når vi opplever at synspunktene spriker, sørger vi for arenaer for debatt og samordning. Vi kjenner både den politiske og administrative ledelsen i kommunen, og formidler næringslivets behov og synspunkter. Det er ikke sikkert vi alltid vil være enige i det kommunen vedtar, og da kommer vi til å si ifra. Vi er solide og tålmodige, og utfordrer gjerne «status quo». Vi bringer bransjer og bedrifter sammen og skaper møteplassene. Vi gjør Levanger til en synlig destinasjon – for næringsliv, bosetting og besøk. Vi har et godt nettverk, med andre næringsforeninger i hele Trøndelag, med Trøndelag Fylkeskommune og med virkemiddelapparatet. Næringsforeningen i Levanger er en tydelig stemme – for næringslivet. 

Medlemmene hos oss får tilgjengelighet, vi evner å løfte blikket – tenke de store tankene – og hjelpe medlemmene med å utvikle sine ideer. Vi bidrar med kompetanse og inspirasjon. Vi er en kunnskapsbase. Vi er «hands-on», og ser hver enkelt bedrift. For oss er det en verdi at vi «aksjonerer» for våre medlemmer – med en gang. Vi gir næringslivet i Levanger synlighet. 

For; i Levanger har vi alle muligheter. Hvis vi vil og evner å utnytte dem. Det er det vi i Næringsforeningen i Levanger er til for.